Tervislik toitumine

MTÜ Arenduskeskus Ambrosia viis 28.novembril 2009. aastal läbi projekti

„Tervisliku toitumise päev ülekaalulistele lastele ning nende peredele“

Projekti rahastas Tartu Linnavalitsuse Tervishoiuosakond.

Projekti sihtrühmaks olid Tartus elavad ülekaalulised lapsed vanuses 7-13 eluaastat, loengute ning ühistegevuste kaudu kaasati tegevustesse ka nende laste pered.

Tervisliku toitumise päeva eesmärgid:

 1. Teabe jagamine tervisliku söömiskäitumise ning sportlike tegevuste olulisuse kohta.
 2. Teabe jagamine lapsevanematele, kuidas lapsi söömiskäitumise muutmisel efektiivsemalt toetada, info jagamine söömishäirete ennetamist puudutavate oluliste aspektide kohta.
 3. Ülekaaluliste laste söömiskäitumise muutmine.
 4. Pikemaajaliseks eesmärgiks on ülekaalu ning sellest tulenevate terviseriskide vähendamine.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

 • Loengud tervisliku toitumise ja liikumisharjumiste olulisusest, ülekaalulisuse psühholoogilistest põhjustest ning liigsöömise aluseks olevate stressireaktsioonidega toimetuleku õpetamiseks, stressiga toimetuleku strateegiate ning alternatiivsete tegevuste õpetamiseks;
 • ühine tervislike salatite valmistamine;
 • ühistegevused ja salatite söömine, mõtetevahetus ja reflektsioon omandatu kohta.

Projekti tulemused:

 • laste ja nende perede teadlikkuse tõus tervislikust toitumisest;
 • huvi suurenemine sportlike tegevuste vastu;
 • lapsed omandasid paremad toimetulekustrateegiaid stressi ja negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks, õppisid söömist vähem kasutama stressi leevendamiseks ning enesepremeerimiseks;
 • lapsed said uusi kogemusi ja nautida kaaslaste ja vanematega koostegemise rõõmu.

Tagasiside lastelt:

Mitmed lapsed nimetasid kõige enam meeldinud tegevusena kunstitundi. Laste hinnangul oli tervisepäev meeleolukas ja mitmekesine, nad said uut infot tervisliku toitumise kohta ning kogevuse ise toitu valmistada ning lauda katta. Pärast projekti toimumist helistanud lapsevanem, kes ise kahjuks tervisepäeval osaleda ei saanud, andis infot, et pojale meeldis see päev ning ta on märganud poisil suhtumise muutumist söömisesse ja toitumisse.

Lektorid/ tegevuste läbiviijad:

Jelena Põldsam (MSc psühholoogia), psühholoog, pereterapeut.

Karin Lätt (MSc liikumis- ja sporditeadused), TÜ psühholoogia eriala magistrant, füsioterapeut, psühholoog.

Liili Kangrumöldri (BSc liikumis- ja sporditeadused), TÜ rahvatervise eriala magistrant, toitumisnõustaja.

Advertisements