Mittetulundusühing Arenduskeskus Ambrosia on asutatud 1.mail 2008.a. Ühingu eesmärgiks on koondada ning ühendada koostöövõrku erinevaid hariduse ja tervise edendamisest huvitatud organisatsioone ja üksikisikuid.

MTÜ Arenduskeskus Ambrosia tegutseb Tartu linnas.

MTÜ Arenduskeskus Ambrosia tegevuse eesmärgiks on psühholoogiliste probleemide ja psüühikahäirete alane ennetustöö, et avastada probleeme juba nende varases faasis ning hoida ära kaasnevate terviseprobleemide ning kroonilise kuluga psüühiliste häirete teke. Samuti on eesmärgiks psühholoogiliste probleemide alane teavitustöö ühiskonnas. Püüame oma eesmärkide paremaks saavutamiseks kaasata erinevaid sihtgruppe ja toetajaid.

Eesmärkide saavutamiseks teostab MTÜ järgmisi tegevusi:

  • Arendustegevuste planeerimine ja realiseerimine
  • Infosüsteemide arendamine ja haldamine
  • Koolitustegevuse planeerimine ning teostamine
  • Konsultatsioonide ning nõustamiste korraldamine
  • Infopäevade, konverentside korraldamine
  • Uuringute korraldamine
  • Laste arengupotentsiaali toetamine
  • Laagrite korraldamine jm.